Het mooie weer komt er aan.

Het mooie weer komt er aan.

  Het mooie komt er aan. De voe­ten mogen weer gezien wor­den. Na een lan­ge win­ter zijn de mees­te voe­ten wel toe aan een voet­be­han­de­ling. Een dro­ge huid, ver­dik­te nagels, eelt­vor­ming, lik­doorns, wrat­ten noem maar op, genoeg werk aan de win­kel voor de Pro­Voet pedi­cu­re dit voor­jaar. Mocht u graag wil­len weten of ik wat voor uw voe­ten kan bete­ke­nen? Maak gerust een kos­te­lo­ze afspraak voor een voe­ten­check. Natuur­lijk kunt u ook gelijk een afspraak maken voor een voet­be­han­de­ling. Check…

Lees Meer Lees Meer

Gelpolish

Gelpolish

Gel­po­lish (gel­lak) op de nagels. Popu­lair bij jong en oud. Mag­ne­tic UV Gel­po­lish is een nieu­we ser­vi­ce bij Voet­ver­zor­ging Dron­ten. Dit sys­teem com­bi­neert het gemak van nagel­lak met de kwa­li­teit van gel. Teen­na­gels groei­en min­der snel dan vin­ger­na­gels waar­door de Gel­po­lish zeker 6 weken mooi blijft zit­ten met een prach­ti­ge glans. Gel­po­lish aan­bren­gen €22,50 Gel­po­lish ver­wij­de­ren € 10,00 Bin­nen 8 weken gel­po­lish ver­wij­de­ren (bij nieu­we aan­bren­gen) gra­tis.

Pedicure behandeling Spa

Pedicure behandeling Spa

Van­af heden te boe­ken. Een pedi­cu­re behan­de­ling in com­bi­na­tie met een Spa-behan­­de­­ling voor slechts € 42,50. Deze ver­wen­ne­rij voor uw voe­ten bestaat uit: Een pedi­cu­re basis, voet­mas­ker, warmte­com­pres­sen, ont­span­nen­de voet­re­flex­mas­sa­ge, voet­cre­me en een kop­je kof­fie of thee naar keu­ze.