Wratten behandelen met HTC pen

Wratten behandelen met HTC pen

Nieuw bij Voet­ver­zor­ging Dron­ten.….

 

Uw wrat­ten behan­de­len met de spe­ci­a­le HTC (High Tem­pe­ra­tu­re Cau­ter) wrat­ten­pen.
Met deze pen wordt de wrat­lo­ca­tie aan­ge­stipt.
De metho­de is niet geheel pijn­loos, maar aan­zien­lijk min­der pijn­lijk dan het bevrie­zen van de wrat.
Afhan­ke­lijk van de groot­te van de wrat zijn soms meer­de­re behan­de­lin­gen nood­za­ke­lijk.
Na afloop van de behan­de­ling zult u wei­nig tot geen belem­me­ring van de behan­de­ling onder­vin­den zoals dat vaak wel het geval is met een behan­de­ling met stik­stof of een che­mi­sche pak­king.

Prijs Euro 9,95 per behan­de­ling (maxi­maal 3 wrat­ten).

 

images-7

download-20


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *