Gelpolish

Gelpolish

Gel­po­lish (gel­lak) op de nagels. Popu­lair bij jong en oud.

Mag­ne­tic UV Gel­po­lish is een nieu­we ser­vi­ce bij Voet­ver­zor­ging Dron­ten.
Dit sys­teem com­bi­neert het gemak van nagel­lak met de kwa­li­teit van gel.
Teen­na­gels groei­en min­der snel dan vin­ger­na­gels waar­door de Gel­po­lish zeker 6 weken mooi blijft zit­ten met een prach­ti­ge glans.

Gel­po­lish aan­bren­gen €22,50
Gel­po­lish ver­wij­de­ren € 7,50
Bin­nen 8 weken gel­po­lish ver­wij­de­ren (bij nieu­we aan­bren­gen) gra­tis.


Reageren is niet mogelijk.