ProVoet

ProVoet

Pro­Voet is de lan­de­lij­ke orga­ni­sa­tie voor pedi­cu­res.
Deze orga­ni­sa­tie bevor­dert de kwa­li­teit en de pro­fes­si­o­na­li­se­ring van de voet­ver­zor­ger en het beroep van pedi­cu­re in Neder­land.
De pedi­cu­res die bij Pro­Voet zijn aan­ge­slo­ten, staan voor kwa­li­teit en hygi­ë­ne.
Zij zijn te her­ken­nen aan het Pro­Voet-logo.

naamloos (2)