Tarieven

Tarieven

Tarie­ven per 1 janu­a­ri 2017

download-pin

Bij Voet­ver­zor­ging Dron­ten is er een moge­lijk­heid tot pin­nen.

Basis Pedi­cu­re € 29,00

Spa Pedi­cu­re € 42,50
( basis pedi­cu­re, voet­mas­ker, warmte­com­pres­sen, voet­mas­sa­ge en koffie/thee)

Pedi­cu­re basis plus ont­span­nen­de voet­re­flex­mas­sa­ge € 37,50

Ont­span­nen­de voet­re­flex­mas­sa­ge 30 minu­ten € 22,00

Zwan­ger­schaps­pak­ket € 85,00
(2x basis pedi­cu­re bij:  6 maand en vlak voor beval­ling. Na de beval­ling een kor­te pedi­cu­re, voet­mas­ker, warm­te com­pres­sen, nagels lak­ken en koffie/thee)

Deel­pe­di­cu­re € 17,50

Basis Pedi­cu­re tot 18 jaar € 20,00

Wrat­be­han­de­ling HTC pen € 9,95

Wrat­be­han­de­ling pak­king € 12,50

Ver­zor­gings­pro­duc­ten van­af € 6,95

Een basis pedi­cu­re bestaat uit des­in­fec­tie van de voe­ten, nagels knip­pen, nagels fre­zen en nagels afwer­ken.
Daar­naast wor­den pro­ble­men behan­deld zoals ingroei­en­de nagels, lik­doorns en schim­mel­na­gels. Ook over­tol­lig eelt wordt ver­wij­derd en glad afge­werkt.
De behan­de­ling wordt afge­slo­ten met een vet­ten­de of voe­den­de voet­crè­me.
Mocht u een klein pro­bleem aan uw voe­ten heb­ben zoals een lik­doorn, ingroei­en­de teen­na­gel of een eelt­plek­je, dan is het moge­lijk om een deel­pe­di­cu­re af te spre­ken.