Tarieven

Tarieven

Tarie­ven per 1 janu­a­ri 2018

download-pin

Bij Voet­ver­zor­ging Dron­ten is er een moge­lijk­heid tot pin­nen.

Basis Pedi­cu­re € 29,00
Spa Pedi­cu­re € 42,50
Cadeau­bon­nen van­af € 15,00
Gel­po­lish € 22,50
Ver­wij­de­ren gel­po­lish € 7,50
Nagels lak­ken eigen lak € 8,50
Nagels lak­ken incl. pot­je lak € 12,00
Voet­re­flex / Pedi­cu­re € 37,50
Voet­re­flex­mas­sa­ge € 22,00
Deel­pe­di­cu­re € 17,50
Basis Pedi­cu­re <18 jaar € 20,00
Voet­mas­ker € 4,00
Wrat­be­han­de­ling € 12,50

 

Basis Pedi­cu­re:  Bestaat uit des­in­fec­tie van de voe­ten, nagels knip­pen, nagels fre­zen en nagels afwer­ken. Daar­naast wor­den pro­ble­men behan­deld zoals ingroei­en­de nagels, lik­doorns en schim­mel­na­gels. Ook over­tol­lig eelt wordt ver­wij­derd en glad afge­werkt.
De behan­de­ling wordt afge­slo­ten met een vet­ten­de of voe­den­de voet­crè­me.

Spa Pedi­cu­re: Een basis­pe­di­cu­re, een voet­mas­ker, warmte­com­pres­sen, een ont­span­nen­de voet­re­flex­mas­sa­ge en een kop­je kof­fie of thee naar keu­ze.

Cadeau­bon­nen: deze zijn ver­krijg­baar van­af € 15,00. Ze wor­den mooi ver­pakt, dus extra fees­te­lijk om te geven.

Gel­po­lish (gel­lak): Dit sys­teem com­bi­neert het gemak van nagel­lak met de kwa­li­teit van gel.
Teen­na­gels groei­en min­der snel dan vin­ger­na­gels waar­door de Gel­po­lish zeker 6 weken mooi blijft zit­ten met een prach­ti­ge glans.

Ver­wij­de­ren gel­po­lish (gel­lak): Indien bin­nen 8 weken nieu­we gel­po­lish (gel­lak) wordt aan­ge­bracht dan is het ver­wij­de­ren van de oude laag gra­tis.

Nagels lak­ken eigen nagel­lak: Mis­schien heeft u thuis nog een pot­je nagel­lak staan. Neem deze gerust mee.

Nagels lak­ken incl. een pot­je nagel­lak: Mooie kleu­ren van het merk Gol­den Rose. De nagel­lak wordt voor­zien van een goe­de top­coat  zodat de nagels extra lang mooi blij­ven.

Voetreflex/Pedicure: Com­bi­na­tie van een ont­span­nen­de voet­re­flex­mas­sa­ge en een basis pedi­cu­re.

Voet­re­flex­mas­sa­ge: Een ont­span­nen­de voet­re­flex­mas­sa­ge van 30 minu­ten. Deze behan­de­ling is los te boe­ken. Er wordt gebruik gemaakt van een 100% natuur­lij­ke mas­sa­ge­o­lie.

Deel­pe­di­cu­re: Een kor­te behan­de­ling voor bv. 1 lik­doorn of  1 eelt­lo­ca­tie of 1 ingroei­en­de teen­na­gel.

Basis Pedi­cu­re <18 jaar: Voor jon­ge­ren geldt een lager tarief. Betreft alleen voor een basis pedi­cu­re.

Wrat­be­han­de­ling: Deze vindt plaats d.m.v. de HTC pen (ver­bran­ding) en is min­der pijn­lijk dan stik­stof. Of er wordt een pak­king gebruikt op basis van sali­cyl­zuur.

 

In over­leg kan er ook een behan­de­ling naar wens samen­ge­steld wor­den!
Een voor­beeld kan zijn:

  • basispedicure,voetmasker en een gel­po­lish.
  • gel­po­lish, voet­mas­ker en een voet­re­flex­mas­sa­ge.
  • basis­pe­di­cu­re en nagels lak­ken.
  • basis­pe­di­cu­re, warmte­com­pres­sen en voet­mas­ker.