Contact

Contact

Van­we­ge het Coro­na­vi­rus is de prak­tijk tij­de­lijk geslo­ten.

U kunt via het con­tact­for­mu­lier natuur­lijk wel uw vra­gen stel­len of arti­ke­len bestel­len zoals voet­crè­me, nage­lolie en/of antischim­mel­s­pray.

 

Voet­ver­zor­ging Dron­ten (prak­tij­kadres)
Thomson­straat 63
8251 TN Dron­ten

Tele­foon 06–50878611

Kamer van Koop­han­del nr. 32129115
AGB code 0960076

 

Graag ver­mel­den wel­ke voet­be­han­de­ling u wenst.

* Ver­plicht in te vul­len

Naam*

Tele­foon­num­mer*

E‑mail*

Onder­werp

Bericht